lördag, juli 7

Som man ropar/Att fastna i detaljer: Är Håkan och Marcus samma person? Skriver den ene på uppdrag av den andre eller finns det en tredje de skriver åt?
Pulver hjälpte mig verkligen, skriv det här i tidningen

Jag skriver det här i tidningen utan att blinka; spriten hjälpte mig verkligen

Inga kommentarer: