lördag, juni 6

Olympia XIV

Pretogruppen Kekelejfs ska presentera ett nytt projekt på söndag. Alla är välkomna att ta del av etapp ett. Här kommer inbjudan:

Vi har en föreställning om sport på gång.
Vi ska inte visa upp sport, utan reflektera kring sportens väsen
genom våra kroppar, genom bilder och genom musik,

Som en del av konstprojektet är du välkommen
att möta oss vid målgången för vår första etapp.

Kom och träffa laget och din favoritspelare.
Kom och lyssna till hans eller hennes inre tankar om sport och idrott.

Välkommen söndag 7 juni 14:00.
Glasmästarsalen i Vuxenskolans lokaler på Hantverkargatan 12.

Väl mött!

. K e k e l e j f s .

Inga kommentarer: