onsdag, november 4

Kunde jag skulle jag gå på det här:

”STYX” LJUDKONST EN HYLLNING TILL ÅKE HODELL
DJURGÅRDSFÄRJAN kl. 12 – 14, LÖRDAGEN DEN 7 NOVEMBER 2009
Med start vid Slussens färjestation gör sammanlagt åtta svenska ljudkonstnärer egna platsspecifika svar på Åke Hodells ljudverk Djurgårdsfärjan över ”Styx”, ursprungligen skapat 1972. Det hela äger rum direkt på färjan under överfärder mellan Slussen och Gröna Lund och skall ses som en hyllning till de krafter i Åke Hodells konst som förbinder livet och döden, vakenheten och drömmen, staden och människorna. Allmänheten som åker färjan får ta del av ljudkonsten vilket ingår i normalt biljettpris. Medverkande: Lina Selander, Mathias Josefsson, Nadine Byrne, Daniel Skoglund, Liv Strand, Johannes Heldén, Hanna Hartman Daniel Rozenhall

Inga kommentarer: